تشریفات موزیک

تشریفات دیجی و ارکستر عروسی

وقتی کسی میخواهد مراسم عروسی خود را برگزار کند خیلی گرفتاری دارد و مشکلات و مسائل زیادی گریبان گیر او خواهد شد از دعوت تک تک مهمانان گرفته تا شیرینی و گل و غذا و [...]